Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


idolatry (ไอดอล-อัทริ) n.
1. การบูชารูปปั้นรูปเขียน, ลัทธิหรือศาสนาที่บูชารูปไม่ใช่ศาสนาคริสต์, การนิยมสิ่งใดๆ จนหลงใหล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน