Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


idolater (ไอดอล-อะเทอะ)
1. ผู้สักการะรูปบูชา, คนนอกศาสนาคริสต์, ผู้ที่บูชาสิ่งใดๆ ด้วยความหลงใหล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน