Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


idol (ไอ-ดัล) n.
1. รูปบูชา, เทวรูป, พระเจ้าเก๊, บุคคลหรือสิ่งที่ประชาชนนับถือ, ตัวหนังตัวละครที่คนพากันหลงใหล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน