Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


identically (ไอเดน-ทิแค็ลลิ) adv.
1. เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน, ถือว่าเหมือนกัน, ถือว่าเป็นอันเดียวกัน, พิสูจน์ว่าเป็นคนเดียวกัน
2. ชันสูตร (ศพ), พิสูจน์ชื่อเสียงและหลักฐาน (ของผู้ตาย), ชี้ตัว (จำเลย)
3. แสดงตัวเข้าด้วย
4. บอกชื่อ (แร่, ต้นไม้)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน