Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


idealize (ไอดี-แอะไลส) vt. vi.
1. ทำไปตามความนึกฝัน, ทำให้เห็นประหนึ่งว่าเลิศ, ยอจนเลิศ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน