Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


iconoclast (ไอคอน-โอะคแล็ซท) n.
1. ผู้ทำลายรูปบูชา, ผู้ทำลายลัทธิความเชื่อถือของประชาชน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน