Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ice (ไอซ) n. vt.
1. น้ำแข็ง, ทำให้แข็ง, ทับด้วยน้ำแข็ง, แช่น้ำแข็ง
2. ไอศกรีม
3. หยอดด้วยน้ำตาล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน