Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


hyphen (ไฮ-เฟ็น) n.
1. ขีดสั้น, ยติภังค์, แบ่งคำสมาสโดยขีดเส้น
2. การหยุดพูดระหว่างพยางค์ของคำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน