Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


hydro- (ไฮ-ดโระ)
1. แปลว่า, เกี่ยวกับน้ำหรือน้ำมัน
2. มีธาตุไฮโดรเจน, คำเช่นนี้ บางครั้งลงเสียงหนักที่ ไฮ- บางครั้งลงเสียงหนักเช่นคำเดิม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน