Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


hurtle (เฮอ-ท'ล) vt. vi.
1. โยน, พุ่ง, ทุ่ม, ขว้าง, ลอยคว้าง
2. แล่นปังๆ
3. ชน
4. ตกลงมาโครมใหญ่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน