Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


hunt (ฮันท) n. vt. vi.
1. ล่าสัตว์, ป่าล่าสัตว์, หมู่ผู้ล่าสัตว์, การชุมนุมล่าสัตว์, เที่ยวไปเพื่อล่าสัตว์, ผัว), ทำการล่า (เอาหัวมนุษย์
2. ไล่, ค้นคว้า, ไล่จนมุม, ค้นพบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน