Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


hundredth (ฮัน-ดเร็ดธ) n. adj.
1. ที่ร้อย, หนึ่งในร้อย, ในลำดับหนึ่งร้อย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน