Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


huller (ฮัล-เลอะ) n.
1. เครื่องปอกเปลือก, แสดงวัตถุหรือคนขนาดเท่านั้นเท่านี้, เครื่องปอกเปลือก, เครื่องสีข้าว
2. เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน