Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


hull (ฮัล) n. vt. vi.
1. ตัวเรือ, ลำเรือ
2. ลำตัวเครื่องบิน, ลำตัวโพยมยานนาวา
3. ยิงหรือแทง (เรือ) ถูกลำ
4. ปอกเปลือก, ปลอก, เปลือก (ถั่ว), รำ, สี (ข้าว)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน