Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


housing (เฮาส-อิง) n.
1. การปลูกบ้านสร้างเรือน, อาคารสงเคราะห์
2. หม้อครอบสิ่งใดๆ ในเครื่องจักร เช่น เรือนเกียร์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน