Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


house (เฮาซ) n. adj. vt. vi.
1. ตระกูล, ราชวงศ์
2. บ้าน, โรง, เรือน
3. ให้ที่อาศัยแก่, หาบ้านให้
4. พักอาศัย
5. บรรจุ, ตั้งร่างกาย
6. สถาน, สถานที่, สำนัก
7. บริษัท
8. สภา, องค์ประชุม
9. โรงมหรสพ, คนดูทั้งหมดในโรง
10. ตลาดค้าหุ้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน