Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


house-hold n. adj.
1. ครอบครัว
2. พระราชสำนัก
3. (ค่า) ใช้จ่ายในบ้าน
4. (ถ้อยคำ, วัตถุ) ธรรมดาที่ชินกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน