Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


hotchpot (ฮอช- พ็อท) n.
1. เนื้อแกะต้มกับผัก
2. จับฉ่าย
3. การนำทรัพย์มรดกมารวมกันเพื่อแบ่งสันปันส่วนกันใหม่
4. การนำของหลายอย่างมาผสมกัน, ยำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน