Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


hot stuff
1. รถยนต์เก่าซึ่งเอามาปรับปรุงเป็นรถแข่งคนมุทะลุ แข็งแรง ใจแข็ง เก่ง หรือ แก่กล้าในราคะ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน