Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


host (โฮซท) n.
1. เจ้าภาพ, เจ้าบ้าน, เจ้าของโรงแรม, กองทัพ, หมู่ใหญ่, จำนวนมากมาย, โขลง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน