Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


horse (ฮอซ) n. adj. vt. vi.
1. ม้า, ม้าไม้สำหรับพาดผ้า, ทหารม้า, หาม้าให้ขี่, ให้ขี่หลัง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน