Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


hornpipe
1. ปี่ชนิดหนึ่งสำหรับเป่าเพลงเต้นรำ, เพลงเต้นรำทหารเรือ, การเต้นรำของพวกกะลาสี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน