Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


horizontal (ฮอ-ริสอน-แท็ล) adj.
1. นอนตามพื้นราบ, ตามขวาง, ทางข้าง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน