Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


hopeful (โฮพ-ฟุล) n. adj.
1. ด้วยความหวังว่าจะสมความปรารถนา, มีหวัง, เต็มไปด้วยความหวัง, ผู้ที่หวังจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ผู้ที่เต็มไปด้วยความหวัง
2. (ลาง) ดี, ตัวเก็ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน