Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


hope chest
1. หีบที่ผู้หญิงบรรจุของเตรียมไว้ด้วยหวังว่าจะมีผู้มาสู่ขอ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน