Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


honourably (ออน-เออะรับลิ) adv.
1. ไพ่สูงตั้งแต่สิบขึ้นไป, แต้มที่ได้โดยถือไพ่สูงในการเล่น bridge
2. เกียรติยศ, มีเกียรติ, เกียรติศักดิ์, ชื่อเสียง
3. ศีลธรรม, ความสุจริต, มีศีลธรรม
4. บริสุทธิ์, ความสัตย์, ความบริสุทธิ์, ความเป็นพรหมจารี
5. นับถือ, เคารพ
6. ฉลอง
7. บำเหน็จที่ให้เป็นเกียรติ, เหรียญตรา, ยศศักดิ์
8. ปูนบำเหน็จ
9. ปริญญาชั้นเกียรตินิยม
10. (ธนาคาร) ยอมจ่ายเงิน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน