Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


honorary (ออน-เออะเรริ) adj.
1. โดยเกียรติยศ, กิตติมศักดิ์, (เลขานุการ) ที่ทำงานให้โดยไม่รับเงินเดือน, ไม่คิดค่าป่วยการ, พิเศษ, (ปริญญา) ให้เป็นพิเศษโดยไม่ต้องสอบไล่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน