Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


homogeneous (โฮโมะจี-เนียซ) n. adj.
1. ซึ่งประกอบขึ้นด้วยส่วนที่เหมือนกัน, (วัตถุ) ซึ่งเป็นเนื้อเดียวกัน, (คณะ) ซึ่งเข้ากันได้สนิท, สามัคคี, เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน