Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


home (โฮม) n. adj. adv.
1. ที่ที่อาศัยอยู่เป็นประจำ จะเป็นตึก เรือนเรือ โพรงไม้ ถ้ำ หรือข้างถนนก็ได้, ในประเทศ, อยู่บ้าน, กลับบ้าน, ไปบ้าน, ที่บ้าน, ในบ้าน, บ้านเกิดเมืองนอน, บ้าน
2. แหล่ง
3. โรงเลี้ยงเด็กหรือคนพิการ
4. ถึงแก่น, สุดด้าม, เต็มที่, ถึงใจดำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน