Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


holocaust (ฮอล-โอะคอซท) n.
1. การทำลายหรือเผาจนสิ้นเชิง, การคลอก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน