Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


holiday (ฮอล-อิเด) n. adj. vi.
1. วันนักขัตฤกษ์, วันหยุดโรงเรียน, วันหยุดราชการ, เทศกาล
2. เหมาะกับการเอิกเกริก, ร่าเริง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน