Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


hold (โฮลด) n. adj.
1. อ้าง, ครอบครอง, เป็นเจ้าของ, มีความรู้สึก (เคารพ, ดูถูก), จัดให้มี, จุ, บรรจุ, บรรทุก, ท้องเรือ, ระวางเรือ, ยื่น, ยก, หยิบยก
2. ถือ, กำ, จับ, ยึด, ที่ยึด
3. ขัง, เกาะ, มัด, กัก
4. ยึดถือ, อดทน, ต่อต้าน, ยึดมั่น
5. รักษา
6. เหนี่ยวรั้ง, กลั้น
7. ทำให้ชะงัก
8. ทำให้หยุด
9. ครอบงำ
10. จับใจ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน