Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


hoist (ฮอยซท) n. adj. vt.
1. เครื่องยก, กว้าน, ชักรอก, ชัก (ธง, ใบ)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน