Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


hockey stick
1. ถ้าเล่นบนสนาม เรียกว่า field hockey ถ้าเล่นบนน้ำแข็ง เรียกว่า ice hockey

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน