Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


hock (ฮอค) n.
1. เหล้าองุ่นขาวทำในเยอรมนี, ข้อเท้าสัตว์ เช่น เท้าหมู วัว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน