Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


hire (ไฮร) n. vt.
1. ให้เช่า
2. เช่า, จ้าง, ค่าจ้าง
3. ออกเที่ยวรับจ้าง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน