Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


highlight n. vt.
1. ที่ที่มีแสงสว่างมากในรูป, ตอนที่ช่วงโชติหรือสุกใสในชีวิต เรื่องราว เหตุการณ์, จุดเด่น, ยกขึ้นมาพูดเป็นเรื่องเด่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน