Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


high (ไฮ) n. adj. adv.
1. สูง, ส่งให้สูง, เลิศ, ตำแหน่งอันเลิศลอย
2. รุนแรง, แก่กล้า
3. ไหลเชี่ยว
4. ยิ่ง, เต็มที่
5. เนินสูง
6. กลิ่นแรง, เน่า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน