Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


hibernate (ไฮ-เบอะเนท) vi.
1. จำศีลอย่างกบ, รับความอบอุ่น, ดำเนินชีวิตอย่างเกียจคร้าน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน