Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


heptagon
1. (เฮพ-ทะก็อน) รูปแบนเจ็ดด้าน, คำเช่นนี้ลงเสียงหนักที่ เฮพ-

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน