Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


help (เฮ็ลพ) n. vt. vi.
1. ช่วย, อนุเคราะห์, สงเคราะห์, เอื้อ, เกื้อกูล, ช่วยสวม (เสื้อ), ช่วยถอด
2. สนับสนุน, ส่งเสริม, พยุง
3. เป็นประโยชน์, ประโยชน์
4. คนใช้
5. หยิบอาหารให้
6. แก้ไข, หลีกเลี่ยง, อด, เว้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน