Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


heel (ฮีล) n. vt. vi.
1. เอียง, ให้ (เงิน, ของใช้), ส้น, ส่วนที่งอ เช่น ปลายคันชักซอฝรั่งทางที่มือถือ, ส่วนที่งอของปลายไม้ตีกอล์ฟ, ส่วนงอของกระดูก
2. ตอนท้ายเรือ, ตอนสุดท้าย เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน