Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


heavily (เฮฝ-อิลิ) adv.
1. หนัก, ขนาดหนัก, เพียบ
2. อุ้ยอ้าย
3. มืด, ทึบ, อับ
4. คับคั่ง, หนา, ดก
5. ขุ่น, ข้น
6. สงัด, ซบเซา, ง่วง, ปรือ, ซึม
7. (หลับ) สนิท
8. (ทาง) ลำบาก, ขรุขระ, เป็นโคลน
9. (ทะเล) คลื่นจัด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน