Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


heathenism (ฮี-เฑะนิส'ม) n.
1. ความเป็นคน นอกศาสนา, การไม่นับถือศาสนาคริสต์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน