Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


heath (ฮีธ) n.
1. ต้นไม้เตี้ยชนิดหนึ่ง ขึ้นตามทุ่ง = heather (เฮฑ-เออะ), ทุ่งซึ่งปกคลุมไปด้วยไม้ชนิดนี้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน