Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


heat (ฮีท) n. vt. vi.
1. ความร้อน, ทำให้ร้อน, ทำให้อุ่น, ร้อน, อุ่น
2. สด, สด ๆ ร้อน ๆ
3. เผ็ดร้อน = heated (ฮีท-อิด), เร่าร้อน, ร้อนผ่าว
4. อากาศร้อน, ด่วนจี๋
5. ถึงพริกถึงขิง
6. ฉุนเฉียว
7. ความสับสน
8. ตกมัน
9. การวิ่งแข่งรวดหนึ่ง, รอบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน