Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


hearth (ฮาธ) n.
1. พื้นที่ตั้งเตาไฟ โดยมากปูด้วยกระเบื้องเรียกว่า hearthstone, เตาผิง
2. ครอบครัว, บ้าน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน