Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


he-man
1. ความกดของน้ำ, ระดับน้ำ, (ข้าม) หน้า, ปัดเป่า, ต้อน, บ่ายหน้า, บ่ายหัว
2. ผู้ชายที่มีนิสัยผู้ชายอย่างแท้จริง, ศีรษะ, อาการปวดหัว = headache, หัว
3. สติ, สมอง, เหตุผล, ความคิด
4. ชีวิต
5. อาจารย์ใหญ่ = headmaster, ประมุข, ตอนหน้า, ขึ้นหน้า, หัวหน้า
6. เป็นหัวหน้า, นำ, เป็นที่หนึ่ง, อยู่ต้น
7. แผนก, หัวข้อ, ข้อ
8. ช่วงศีรษะ
9. ตอนบน, ต้นน้ำ
10. โหม่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน