Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


hay fever
1. ไข้ชนิดหนึ่ง เกิดจากหายใจเอาเรณูของดอกไม้บางชนิดเข้าไป, ไข้จาม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน