Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


haunt (ฮอนท) n. vt. vi.
1. สิงสู่, สิงสู่อยู่ในใจ, ที่สิงสู่, (ผี) สิง
2. กวน
3. ติดหูติดตาไปมิได้ขาด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน